Individuele begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding aan cliënten die wonen op de boerderij en in ons huis in Stedum. Ook bieden wij ambulante begeleiding aan mensen die een eigen (huur) huis hebben.
Het doel van de individuele begeleiding is te werken aan de individuele doelen van de cliënt die beschreven staan in zijn of haar individuele zorgplan. Het zorgplan wordt opgesteld door de persoonlijk begeleider. De persoonlijke leerdoelen kiest de cliënt zelf. Hij of zij krijgt bij het werken aan deze doelen ondersteuning van zijn persoonlijk begeleider en andere begeleiders.
Daarnaast wordt de cliënt ondersteund op verschillende leefgebieden zoals: financiën, werk- en opleiding, tijdsbesteding en huisvesting, huiselijke relaties en geestelijke- en lichamelijke gezondheid, middelengebruik, ADL (zelfzorg), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.