Onze doelgroepen

De doelgroepen die bij ons op de boerderij welkom zijn, zijn volwassenen (18+) en jongvolwassenen met een psychiatrische of verstandelijke beperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusiecriteria

Onze doelgroepen zijn (jong) volwassenen ( 18+), met een passende indicatie of beschikking.  Het zorgaanbod is vooral geschikt voor cliënten die gebaat zijn bij de dagbestedingsmogelijkheden of landelijke woonomgeving van de zorgboerderij.

Exclusiecriteria:

  • Cliënten die (veel of complexe) somatische zorg nodig hebben. Cliënten waarbij geriatrische problematiek op de voorgrond staat;
  • Cliënten waarbij verslaving op de voorgrond staat, met name wat betreft harddrugs;
  • Cliënten waarbij een (gedwongen) opname in een psychiatrische kliniek nodig is;
  • Cliënten die zich agressief, crimineel of intimiderend gedragen richting mede-cliënten of begeleiding;
  • De boerderij is (nog) niet ingericht voor mensen in een rolstoel.
    Bovenstaande opsommingen van criteria zijn niet limitatief.