Beschermd wonen

Wij bieden drie beschermde woonplekken aan op de boerderij in Loppersum. Op deze woonplekken is 24-uurs zorg beschikbaar. In de nabije toekomst ( begin 2022) vindt er uitbreiding plaats naar vijf; inmiddels is de nieuwbouw gestart van twee appartementen naast de boerderij.

In ons woonhuis in Stedum zijn drie woon/slaapkamers met een gezamenlijke keuken en badkamer, hier wordt lichtere (ambulante) woonzorg verleend. Zodoende wordt een groeimodel gerealiseerd, waar cliënten vanuit een 24-uurs beschermd-wonen setting bij voldoende zelfredzaamheid kunnen doorgroeien naar een meer zelfstandige woonplek.