Werkwijze

Wij bieden kleinschaligheid, maatwerk en een persoonlijke aanpak. We kijken per persoon wat we voor iemand kunnen betekenen om een fijne plek te creëren. Dit doen we door eerst een uitgebreide intake te houden. Vervolgens maken we samen met een cliënt een individueel zorgplan, geënt op de zelfredzaamheidsmatrix.  Daarbij inventariseren we voor alle levensgebieden de huidige situatie en stellen we samen met de cliënt zorgdoelen en zelfgekozen doelen op.

Bij het begeleiden van cliënten werken we cliëntgericht en baseren we ons onder andere op de methode ‘oplossingsgericht werken’. De aandacht binnen deze methode gaat uit naar wat werkt en goed gaat. De focus wordt gelegd op de toekomst en op de competenties die ieder mens in zich heeft. Verder wordt er gewerkt met kleine stappen om op deze manier een positieve ontwikkeling in gang te zetten.