Individuele begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding aan cliënten die beschermd wonen op de boerderij. Ook bieden wij deze zorg in de vorm van ambulante begeleiding aan cliënten in ons huis in Stedum, en aan mensen die een eigen (huur) huis hebben.

Het doel van de individuele begeleiding is te werken aan de zorgdoelen van de cliënt, die beschreven staan in zijn of haar zorgplan. Dit zorgplan wordt opgesteld door de persoonlijk begeleider, en bevat naast zorgdoelen ook persoonlijke doelen die de cliënt zelf kiest. Hij of zij krijgt bij het werken hieraan ondersteuning van het begeleidingsteam. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund op verschillende leefgebieden zoals: financiën, werk en/of opleiding, tijdsbesteding en huisvesting, huiselijke relaties en geestelijke- en lichamelijke gezondheid, middelengebruik, ADL (zelfzorg), sociaal netwerk en maatschappelijke participatie.